Nautiska föreningen,
mötesplatsen för sjöfartsintresserade

Nautiska föreningen i Göteborg

Nautiska föreningen i Göteborg är en mötesplats för sjöfartsintresserade

dåtid, nutid och framtid

Nautiska föreningen

Har du en passion för sjöfarten och sjöfartsfrågor?
Nautiska Föreningen är en förening som är inriktad på att samla och engagera människor med intresse för sjöfart och sjöfartsfrågor.

Oavsett om du är en erfaren nautiker, befälhavare, HR-chef, ingenjör, student eller bara en entusiast, är du hjärtligt välkommen hos oss.

Nautiska Föreningen i Göteborg grundades redan 1869 och har idag ca 250 medlemmar. Alla med intresse för sjöfart och sjöfartsnäringens utveckling är välkomna!