2018-02/1518960401_natuiska-foreningen-for-kranar-1.jpg

150 års jubileum firas den 29 augusti, 2019

Föreningens historia

Senare hälften av 1860-talet karaktäriserades av en kraftig expansionsperiod för sjöfartsnäringen i Göteborg. Behovet av en intresseförening och ett forum för diskussioner och debatt blev allt större, 1869 bildades därför Nautiska Föreningen i Göteborg. Föreningen fick tidigt ett stort inflytande och var bl a remissinstans för den svenska riksdagen i sjöfartsfrågor och styrelsen var i gamla tider engagerad som skiljenämnd i tvister, m m.

Föreningen var dessutom initiativtagare till Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Nautiska föreningens stiftades den 5:e juni 1869, så 2019 firar föreningen 150 års jubileum!

Vi kommer att fira att det i 150 år har funnits en mötesplats där man som främsta syfte har att sprida kunskap om sjöfartens villkor. Exakt hur vi ska fira har vi inte riktigt bestämt än, men det kommer definitivt att firas!

Vi smider planer, vill Du vara med i jubileumskommittén? Maila ordföranden

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid