2019-07/650-x-250-jubileumspanel.png

150 års jubileum firas den 29 augusti, 2019

Föreningens historia

Senare hälften av 1860-talet karaktäriserades av en kraftig expansionsperiod för sjöfartsnäringen i Göteborg. Behovet av en intresseförening och ett forum för diskussioner och debatt blev allt större, 1869 bildades därför Nautiska Föreningen i Göteborg. Föreningen fick tidigt ett stort inflytande och var bl a remissinstans för den svenska riksdagen i sjöfartsfrågor och styrelsen var i gamla tider engagerad som skiljenämnd i tvister, m m.

Föreningen var dessutom initiativtagare till Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Nautiska föreningens stiftades den 5:e juni 1869, så 2019 firar föreningen 150 års jubileum!

Vi kommer att fira att det i 150 år har funnits en mötesplats där man som främsta syfte har att sprida kunskap om sjöfartens villkor och vi kommer att hålla till i Sjöräddningens Hus i Långedrag där vi fokuserar på sjöfartens roll för världshandeln, innan vi intar en jubileumsmiddag tillsammans på Långedrags Värdshus.

Vi bjuder in till en panel debatt med fantastiska deltagare som ska diskutera världshandeln och sjöfart:

- Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär
- Niclas Mårtensson, CEO Stena Line Group
- Karolina Kjellgren, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA

Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist

Inbjudan och program

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid