Kommande möten

Nautiska föreningen är en mötesplats för sjöfartsintresserade.

Alla är välkomna!


21 november, 2017 Höstmöte

onsdag juni 14, 2017
Nautiska föreningen bjuder in till roll-on roll-off

30 januari, 2018 Vintermöte

onsdag juni 14, 2017
Vad är det nya i sjöfarten?

24 april, 2018 Vårmöte

onsdag juni 14, 2017
Nautiska föreningens årsmöte