2018-03/nautiska-brostr-msska-5-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-6-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-7-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-1-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-2-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-3-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-4-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-5-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-6-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-7-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-1-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-2-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-3-.jpeg
2018-03/nautiska-brostr-msska-4-.jpeg

Möbler

Nautiska Föreningen äger möbler som har varit lagrade på Sjöfartsmuséet, men i samband med ombyggnaden av muséet har föreningen "bärgat" möblerna.

Styrelsen har beslutat att möblerna ska förvaras hos Bromströmska stiftelsen där man har för avsikt att ställa in dem i aulan när renoveringen är klar.

Anknytningen till sjöfarten är tydlig och samtliga möbler förvaras på ett och samma ställe.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid