2018-01/nautiskaforeningenmobler-2-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-1-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-4-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-3-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-5-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-6-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-7-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-8-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-9-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-10-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-11-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-12-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-14-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-13-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-17-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-18-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-15-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-20-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-16-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-19-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-21-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-22-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-25-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-23-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-26-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-30-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-24-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-27-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-28-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-29-.jpg
2018-01/1515759664_nautiskaforeningenmobler-30-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-31-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-32-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-34-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-33-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-2-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-1-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-4-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-3-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-5-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-6-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-7-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-8-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-9-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-10-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-11-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-12-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-14-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-13-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-17-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-18-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-15-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-20-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-16-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-19-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-21-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-22-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-25-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-23-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-26-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-30-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-24-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-27-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-28-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-29-.jpg
2018-01/1515759664_nautiskaforeningenmobler-30-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-31-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-32-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-34-.jpg
2018-01/nautiskaforeningenmobler-33-.jpg

Möbler

Nautiska Föreningen äger möbler som har varit lagrade på Sjöfartsmuséet, men i samband med ombyggnaden av muséet har föreningen "bärgat" möblerna. Styrelsen har nu beslutat att möblerna förvaras hos Bromströmsska stiftelsen.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid