Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Årsmöte 11 maj, 2021

Årsmötet 2021 hölls 11 maj, 2021, utomhus för säkerhets skulle. Vi hade nöjet att besöka Transatlantics bostadshus på Kungsladugårdsgatan 105, eller snarare gården. Dessvärre ösregnade det så det blev ett snabbt årsmöte där hela styrelsen valdes om, vi fortsätter vårt arbete under mottot #dåtidnutidframtid

Vi valde Charlotte Severin till ny revisor. Morten Olsson och Anders Korsgren representerar medlemmarna som revisor respektive revisorssuppleant.

Även när det gäller valberedningen gjordes ett besättningsbyte. Carolina Kihlström blir sammankallande, Jörgen Lorén och Fredrik Olindersson är de övriga ledamöterna.

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 200 kr och förslaget om nya stadgar antogs med acklamation,

Efter avslutat möte tog Britta Patriksson till orda för att dela ut Folke Patrikssons stipendium för kreativa krafter inom sjöfarten och det priset delades ut till Nautiska föreningens ordförande Lena Göthberg med motiveringen; "Lena har under många år på nya och innovativa sätt bidragit med att sprida kunskap om att öka intresse för sjöfarten. Redan 2015 startade Lena podcasten Shipping Podcast som genom många intressanta intervjuer av sjöfartsprofiler världen över fångat ett stort intresse såväl nationellt som internationellt."


Vårmöte 30 mars, 2021

Sjöfarten och Covid-19, Effekter av pandemin och utmaningar framåt. Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart och Erika Persson, utredare, Sjö och Luftfart, Transportstyrelsen rapporterade båda från rapporter deras respektive organisationer har gjort.

Mötet hölls via Zoom, online.


Vintermöte, 26 januari 2021

Världspremiären för Nautiska föreningen på Zoom blev en succé!

Vi hade 38 personer anmälda till Vintermötet, varav ganska många som vi tidigare inte mött, vilket var extra kul. Efter lite föreningsangelägenheter så kunde vi presentera kvällens presentatörer, Erik Froste, rederichef på Färjerederiet och Jörgen Karlsson, Head of ABB Marine Sweden, Industrial Automation.

Vi fick insikt i Färjerederiets ambitioner att de gula färjorna ska bli gröna och hur det ska gå till. Erik pratade om Vision 45 - på väg mot klimatneutrala färjor, där det är flera parametrar som spelar in. Energianvändningen måste minska, man beställer nästa generations färjor och vi fick veta att staten går före och gör ett fullskaletest på Auto mooring, Auto crossing, Auto docking, Collision avoidance, ROC - Remote Operation Centre, RCC - Remote Control Centre, Simulator, Kompetensgap & vidareutbildning och ett Policylabb. Eriks presentation ligger här.

Jörgen gav oss en spännande insikt i olika projekt som pågår just nu.

Smart ports, smart grids, smart cities och elektrifiering. Han visade oss vägen till en utsläppsfri sjöfart när det gäller bränsle och teknologi. Vi fick en genomgång av autonomy och vad som kan bli ett stöd för besättningen ombord på ett fartyg och så fick vi en jämförelse med andra transportmedel.

Jörgens presentation ligger här.

Vi hade en intressant diskussion med många frågor från publiken och i efterhand fick vi flera medlemsansökningar. Alla lärde sig nog något nytt under detta möte, precis i linje med Nautiska föreningens motto att förmedla kunskap och perspektiv på sjöfarten.

#nutiddåtidframtid