Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Höstmöte 14 november 2002 om Göteborg i centrum för forsking inom sjösäkerhet


Höstmöte 28 november 2001 om svensk linjesjöfarts framväxt med fil dr Berit Larsson


Sensommarmöte vid DFDS Seaways´ nya terminal 26 september 2001