Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Höstmöte 18 november 2004 med Ulf G. Ryder och Stena Bulk


Vårmöte, årsmöte & 135-årsjubileum 21 april 2004 med Lennart Simonsson från Broström AB


Vintermöte 15 januari 2004 om den europeiska sjösäkerhetsbyrån, EMSA