Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Årsmöte, 24 april, 2018

Efter genomfört årsmöte, där följande styrelse valdes,

  • Lena Göthberg, ordförande
  • Erik Lewenhaupt, vice ordförande
  • Carl Sjöberger, kassör
  • Malin Högberg, sekreterare
  • Christoffer Holmström, vice sekreterare
  • Johan Brax, klubbmästare
  • Ingela Berntson, vice klubbmästare
  • Alexander Broström
  • Christina Palmén,
  • Olle Lindmark

lyssnade vi till Per-Olof Arnäs, forskare Chalmers, som presenterade transportindustrins framtid. Den spännande presentationen kan man hittar man i pdf form här nedan.


Vintermöte, 30 jan 2018 - digitaliseringen av sjöfarten

Annika Elfström, Head of Digital Transformation Lab, Stena Rederi AB, Therese Jällbrink, Business Interaction Manager, Intelligence&Transformation Team, Stena Bulk AB och Cajsa Jersler Fransson, Delprojektledare STM Sea Traffic Management, Sjöfartsverket delade med sig av sina kunskaper och insikter till föreningens medlemmar.


Höstmöte, 21 nov, 2017 - Är det någon rock'n'roll i roro, eller?

Ragnar Johansson, vd Svenska Orientlinien och ordförande i Föreningen Svensk Sjöfart besvarade den retoriska frågan med JA. Föreningsangelägenheter stod på agendan och Nautiska Föreningens stipendium delades ut.