Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Vintermöte, 26 januari 2021

Världspremiären för Nautiska föreningen på Zoom blev en succé!

Vi hade 38 personer anmälda till Vintermötet, varav ganska många som vi tidigare inte mött, vilket var extra kul. Efter lite föreningsangelägenheter så kunde vi presentera kvällens presentatörer, Erik Froste, rederichef på Färjerederiet och Jörgen Karlsson, Head of ABB Marine Sweden, Industrial Automation.

Vi fick insikt i Färjerederiets ambitioner att de gula färjorna ska bli gröna och hur det ska gå till. Erik pratade om Vision 45 - på väg mot klimatneutrala färjor, där det är flera parametrar som spelar in. Energianvändningen måste minska, man beställer nästa generations färjor och vi fick veta att staten går före och gör ett fullskaletest på Auto mooring, Auto crossing, Auto docking, Collision avoidance, ROC - Remote Operation Centre, RCC - Remote Control Centre, Simulator, Kompetensgap & vidareutbildning och ett Policylabb. Eriks presentation ligger här.

Jörgen gav oss en spännande insikt i olika projekt som pågår just nu.

Smart ports, smart grids, smart cities och elektrifiering. Han visade oss vägen till en utsläppsfri sjöfart när det gäller bränsle och teknologi. Vi fick en genomgång av autonomy och vad som kan bli ett stöd för besättningen ombord på ett fartyg och så fick vi en jämförelse med andra transportmedel.

Jörgens presentation ligger här.

Vi hade en intressant diskussion med många frågor från publiken och i efterhand fick vi flera medlemsansökningar. Alla lärde sig nog något nytt under detta möte, precis i linje med Nautiska föreningens motto att förmedla kunskap och perspektiv på sjöfarten.

#nutiddåtidframtid


Sommarmöte 30 aug, 2020

I ett samarrangemang med Flottans Män samlades vi vid Marinstugan för en guidad promenad runt Nya Varvet. Ciceron för dagen var Ingrid Johansson, ICJ Touring Guide AB, med mångårig erfarenhet av att guida allt från kryssningsgäster till vanliga "göteborgare" i historiska miljöer.

Det var inte så många medlemmar närvarande men de som var där fick sig till livs en massa Göteborgs historia, en presentation av Flottans Mäns verksamhet och kaffe & räkmacka därtill.


Styrelsemöte 18 aug, 2020

Den nyvalda styrelsen i Nautiska föreningen hade kick-off på Björkö 18 aug. Vädergudarna var med oss och vi hade en fantastisk eftermiddag och kväll med kräftor, skratt och solnedgång. Under 2020 ska vi fokusera på de administrativa rutinerna runtomkring föreningen för det ska vara enkelt och lätt att vara styrelseledamot i Nautiska föreningen.