Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Årsmöte, 30 juni 2020

Under rådande omständigheter lyckades styrelsen genomföra ett fysiskt årsmöte utomhus, i Brax Shipping's trädgård, i åskregn.

Styrelsen 2019-2020 beviljades ansvarsfrihet och 4 nya styrelsemedlemmar valdes in och så avtackade vi 4 styrelsemedlemmar som efter välförrättat värv valt att ställa sina platser till förfogande.

Tack för ett bra jobb!

  • Alexander Broström, COO, Global Freight Solutions AB
  • Ingela Berntson, Key Account Manager, GAC Sweden AB
  • Johan Brax, Direktör, Brax Shipping
  • Malin Högberg, Director, Corporate Legal, The Swedish Club

Välkommen ombord säger vi till de 4 nya;

  • Andrea Jällbrink, Advokat , Setterwalls Advokatbyrå AB
  • Carina Björkeborn, Commercial Controller, Thun Tankers B.V
  • Martin Birgersson, Senior Claims Executive, Team Gothenburg, The Swedish Club
  • Mikael Laurin, CEO, Lean Marine Sweden AB & Board Member, Team Tankers International & Board Member I-Tech AB

Tack till valberedningen för ett väl genomfört arbete, tack till ekonomiteamet för årsredovisning och revisionsberättelse. Det 151:a årsmötet är lagt till handlingarna, nu tar vi itu med verksamhetsåret 2020-2021.


Vintermöte, 28 januari 2020

Snabbaste vägen genom isen (och allt du inte visste att du ville veta om isbrytning) var rubriken på sjökapten Linda Svensons föredrag på Vintermötet, ett av de mest välbesökta mötena på länge, hela 81personer hade anmält sig till mötet. Mer sånt! Att inte alla fick sittplats, det löser vi!

Lena Göthberg, ordföranden inledde med föreningsanglelägenheter och sedan kunde vi lyssna till Christina Palmén, Svensk Sjöfart och styrelseledamot i Nautiska föreningen, berätta om arbetet med jubileumsboken Nautiska föreningen 1869-2019. Publikationen på 135 sidor innehåller massvis av bilder, ett 30 tal krönikor av människor verksamma i den maritima näringen samt ett reportage från 150 års-firandet i augusti. Temat för boken och upplögget inuti är dåtid-nutid-framtid.

Alla medlemmar får jubileumsboken, som vi lyckats framställa med hjälp av bidrag från stiftelser, sponsorer och inte minst Breakwater. Boken delades ut för första gången på Vintermötet, men kommer även att finnas med på årsmötet. Har man inte möjlighet att närvara kan man hämta upp boken på The Swedish Club eller på Svensk Sjöfart. Kontaktpersoner: Jennie Andersson, The Swedish Club,mail: Jennie.Andersson@swedishclub.com , tel: 031-638 408 eller Annika Asp, annika.asp@sweship.se

Linda Svensons föredrag om isbrytning var spännande, engagerande och väldigt informativt. Synd om de som missade den föredragningen.


Höstmöte, 19 nov, 2019

Ett relativt nystartat svenskt rederi, en familjehistoria och en global framgång

Från 0 till 65 fartyg på 11 år var rubriken för David Kristenssons presentation om Northern Offshore Group denna höstkväll. Vi hade förmånen att besöka det vackra kontoret i Saltholmen och höra Magdalena Gerlam berätta om husets historia och hur det används i dag innan David tog över och berättade hur han redan som liten pojk på Donsö hade stora drömmar och hur han sedan förverkligat dem.

Tack för att Nautiska föreningen fick komma och hälsa på och lycka till i framtiden!