Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Årsmöte, 9 april, 2019


Efter genomfört årsmöte, där följande styrelse omvaldes,

  • Lena Göthberg, ordförande
  • Erik Lewenhaupt, vice ordförande
  • Carl Sjöberger, kassör
  • Christoffer Holmström, sekreterare
  • Malin Högberg, vice sekreterare
  • Johan Brax, klubbmästare
  • Ingela Berntson, vice klubbmästare
  • Alexander Broström
  • Christina Palmén
  • Olle Lindmark

lyssnade vi till Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Brand and Communication, Stena Line, som pratade om marknadsföring och kommunikation i sjöfarten.


Vintermöte 29 jan, 2019 - Tema Linjeagenterna, konsolideringar och investeringar i container branschen

Nautiska föreningens ordförande Lena Göthberg hälsade välkommen till Jubileumsåret 2019 och Vintermötet i synnerhet. Därefter följde en presentation om konsolideringar och investeringar i containerbranschen av Wilhelmina Lund, Vice President, Freightman AB och Fredrik Hermansson, Managing Director, Greencarrier Liner Agency Sweden AB. Den presentationen hittar man nedan.


Höstmöte 27 nov, 2018 - tema Produkttank

Aldrig har väl Nautiska föreningens höstmöte varit så aktuellt. Samtliga talare hade dagsfärska bilder i sina presentationer.

Joakim Lund, CCO Thun Tankers inledde med sin presentation Erik Thun – Our path towards climate smarter shipping och sedan fick vi lyssna till Lars Persson, Technical Manager LNG Swedegas, som berättade om den nya LNG anläggningen i Göteborgs Hamn. Staffan Strive presenterade Chalmers Professional Education och lade lite extra vikt vid utbildningen i LNG som man erbjuder.

Den italienska buffén smakade riktigt bra efter det att samtliga talare fått fina paraplyer som tack för att de ställde upp och gav oss insikter i det som händer just nu.