Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


150 årsjubileum, 29 aug 2019

Vilken fest! Vilken paneldebatt! Vilka härliga medlemmar! Vilken middag! Och vilken underhållning!

150 årsjubiléet gick av stapeln i ett härligt sensommarväder i Sjöräddningens lokaler i Långedrag. 128 middagsgäster satte sig till bords efter att ha lyssnat på ett otroligt spännande samtal om geopolitik, världshandel, brexit och hur det påverkar sjöfarten.

 • Cecilia Malmström, EU:s Handelskommissionär
 • Niclas Mårtensson, vd Stena Line Group, och
 • Karolina Kjellgren, Wallenius Wilhelmsen Logistics

under ledning av Britt-Marie Mattsson gav oss perspektiv på världsläget i dag.

Sedan var det dags för middag och som underhöllning dök AllianceOrkestret upp med buller & bång!


Årsmöte, 9 april, 2019


Efter genomfört årsmöte, där följande styrelse omvaldes,

 • Lena Göthberg, ordförande
 • Erik Lewenhaupt, vice ordförande
 • Carl Sjöberger, kassör
 • Christoffer Holmström, sekreterare
 • Malin Högberg, vice sekreterare
 • Johan Brax, klubbmästare
 • Ingela Berntson, vice klubbmästare
 • Alexander Broström
 • Christina Palmén
 • Olle Lindmark

lyssnade vi till Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Brand and Communication, Stena Line, som pratade om marknadsföring och kommunikation i sjöfarten.


Vintermöte 29 jan, 2019 - Tema Linjeagenterna, konsolideringar och investeringar i container branschen

Nautiska föreningens ordförande Lena Göthberg hälsade välkommen till Jubileumsåret 2019 och Vintermötet i synnerhet. Därefter följde en presentation om konsolideringar och investeringar i containerbranschen av Wilhelmina Lund, Vice President, Freightman AB och Fredrik Hermansson, Managing Director, Greencarrier Liner Agency Sweden AB. Den presentationen hittar man nedan.