Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Höstmöte, 21 nov, 2017 - Är det någon rock'n'roll i roro, eller?

Ragnar Johansson, vd Svenska Orientlinien och ordförande i Föreningen Svensk Sjöfart besvarade den retoriska frågan med JA. Föreningsangelägenheter stod på agendan och Nautiska Föreningens stipendium delades ut.


Sommarutflykt till Vinga 3 sept, 2017

Årets sommarutflykt samlade 60 personer som bordade Börjessons LYRÖN vid gamla ångbåtsbryggan vid Klippan och njöt av sommarens sista solstrålar och räkor på vägen ut till Vinga. Väl framme mötte Winga Vänner upp och guidade runt ön, fyrbåken, Evert Taubes barndomshem och Göteborgs Hamns fastigheter. På vägen tillbaka hade föreningen satt i hop en frågesport om sjöfart, vilket var mycket uppskattat.


Årsmöte 25 april 2017

Årsmöte med avtackning av Per Sjöberger som Ordförande i Nautiska Föreningen 2000-2017 och dessförinnan vice Ordförande i fem år.Tusen tack Per!

Även introduktion av nya Styrelsemedlemmar, inklusive kommande Ordförande Lena Göthberg, samt föredrag av Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn som talade om hamnens expansiva planer samt berättade en del om de konflikter som nu råder i hamnen.