Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Vintermöte, 30 jan 2018 - digitaliseringen av sjöfarten

Annika Elfström, Head of Digital Transformation Lab, Stena Rederi AB, Therese Jällbrink, Business Interaction Manager, Intelligence&Transformation Team, Stena Bulk AB och Cajsa Jersler Fransson, Delprojektledare STM Sea Traffic Management, Sjöfartsverket delade med sig av sina kunskaper och insikter till föreningens medlemmar.


Höstmöte, 21 nov, 2017 - Är det någon rock'n'roll i roro, eller?

Ragnar Johansson, vd Svenska Orientlinien och ordförande i Föreningen Svensk Sjöfart besvarade den retoriska frågan med JA. Föreningsangelägenheter stod på agendan och Nautiska Föreningens stipendium delades ut.


Sommarutflykt till Vinga 3 sept, 2017

Årets sommarutflykt samlade 60 personer som bordade Börjessons LYRÖN vid gamla ångbåtsbryggan vid Klippan och njöt av sommarens sista solstrålar och räkor på vägen ut till Vinga. Väl framme mötte Winga Vänner upp och guidade runt ön, fyrbåken, Evert Taubes barndomshem och Göteborgs Hamns fastigheter. På vägen tillbaka hade föreningen satt i hop en frågesport om sjöfart, vilket var mycket uppskattat.