Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Vårmöte 26 april 2016

Vårmötet hölls på Sjöräddningssällskapet i Långedrag och Andreas Arvidsson gav oss en mycket gripande inblick i SRRs uppdrag med Gula Båtarna i Medelhavet.

http://gulabatarna.se/


Vintermöte 27 januari 2016

Estradören och sångaren Mattias Enn stod för fantastisk underhållning då han och pianisten Carina E. Nilsson upprtäde i Sjömanskyrkan med sånger och berättelser ur den egna föreställningen Svenska Amerika Linien.


2011 - Vintermöte med Robert Uggla om Broström AB