Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Vintermöte, 31 januari 2017: Alternativa drivmedel inom sjöfarten

En mycket trevlig och uppskattad afton i Långedrag, 31 januari 2017! Bitr. Professor Karin Andersson, från Institutionen för Sjöfart och Marin teknik, Chalmers samt Clas Gustafsson, Teknisk Chef på Furetank Rederi, bidrog med deras kunskaper och erfarenheter om alternativa drivmedel.


Sensommarutflykt med m/s Granita 4 sep 2016

I den härliga sensommarsolen njöt vi av turen från Skärhamn till Stenungssund.


Vårmöte 26 april 2016

Vårmötet hölls på Sjöräddningssällskapet i Långedrag och Andreas Arvidsson gav oss en mycket gripande inblick i SRRs uppdrag med Gula Båtarna i Medelhavet.

http://gulabatarna.se/