Mötesreferat

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Nautiska föreningen organiserar årligen 4 möten, höstmöte, vintermöte, vårmöte samt en sommaraktivitet. På dessa möten får medlemmarna tillfälle att lyssna till intressanta föredrag inom aktuella sjöfartsanknutna ämnen och därefter avnjuta en härlig middag tillsammans. På vårmötet hålls även föreningens årsmöte och på höstmötet delas föreningens stipendie ut.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid


Sommarmöte med Färjan IV i Göteborgs Hamn den 5 september 2010


Vintermöte om reparations- och nybyggnadsvarv samt Sjövärnskårens Valbåtar 26 januari 2010


Höstmöte 17 november 2009 om Tärntanks flytt till Danmark