2022-10/gruppfoto2022b.jpg

Om föreningen

Affärsidé:

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Målgrupp:

Yrkesverksamma inom sjöfarten

Mission:

Nautiska föreningen förmedlar kunskap och perspektiv samt bygger nätverk inom sjöfarten

Vision:

Nautiska Föreningen ska vara den naturliga arenan för alla som brinner för sjöfart

Föreningens historia

Föreningen bildades 5 juni 1869 och firade 150 årsjubileum under 2019, då vi gav ut en jubileumsbok som alla medlemmar får ett exemplar av. Vill man köpa boken finns den hos Breakwater Publishing.
Senare hälften av 1860-talet karaktäriserades av en kraftig expansionsperiod för sjöfartsnäringen i Göteborg. Behovet av en intresseförening och ett forum för diskussioner och debatt blev allt större, 1869 bildades därför Nautiska Föreningen i Göteborg. Föreningen fick tidigt ett stort inflytande och var bl a remissinstans för den svenska riksdagen i sjöfartsfrågor och styrelsen var i gamla tider engagerad som skiljenämnd i tvister, m m.

Föreningen var dessutom initiativtagare till Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid

Styrelse

Föreningens styrelse 2022/2023 består av:

  • Ordförande: Lena Göthberg, GIGS by Lena G
  • Vice Ordförande: Erik Lewenhaupt, CEO Concordia Maritime
  • Kassaförvaltare: Carl Sjöberger, Tekniklektor, Chalmers
  • Sekreterare: Mikael Laurin, CEO, Lean Marine Sweden AB & Board Member, Team Tankers International & Board Member I-Tech AB
  • Klubbmästare: Olle Lindmark, Tekniklektor, Föreståndare Cargo Operations Studio, Programansvarig Master programmet Maritime Management, Chalmers
  • Christina Palmén, Policy Advisor Safety, Security & Environment, Svensk Sjöfart​
  • Martin Birgersson, Senior Claims Executive, Team Gothenburg, The Swedish Club
  • Carina Björkeborn, Commercial Controller, Thun Tankers B.V.
  • Andrea Jällbrink, Advokat, Setterwalls Advokatbyrå AB
  • Christoffer Holmström, HSSE Manager SCA, UK and Irland på A.P. Moller - Maersk

Valberedningen består av Carolina Kihlström (sammankallande) Jörgen Lorén och Fredrik Olindersson.

Revisorer: Charlotte Severin, Severin Redovisning och Revision, Anders Korsgren och revisorssuppleant Morten Olsson.

Stadgar:

Stadgar för Nautiska Föreningen i Göteborg (2022)

Kom i kontakt med oss