2019-08/nautiska-styrelse-2019-2020.png

Om föreningen

Affärsidé:

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Målgrupp:

Yrkesverksamma inom sjöfarten

Mission:

Nautiska föreningen förmedlar kunskap och perspektiv samt bygger nätverk inom sjöfarten

Vision:

Nautiska Föreningen ska vara den naturliga arenan för alla som brinner för sjöfart

Föreningens historia

Föreningen bildades 5 juni 1869 och firade 150 årsjubileum under 2019, då vi gav ut en jubileumsbok som alla medlemmar får ett exemplar av. Vill man köpa boken finns den hos Breakwater Publishing.
Senare hälften av 1860-talet karaktäriserades av en kraftig expansionsperiod för sjöfartsnäringen i Göteborg. Behovet av en intresseförening och ett forum för diskussioner och debatt blev allt större, 1869 bildades därför Nautiska Föreningen i Göteborg. Föreningen fick tidigt ett stort inflytande och var bl a remissinstans för den svenska riksdagen i sjöfartsfrågor och styrelsen var i gamla tider engagerad som skiljenämnd i tvister, m m.

Föreningen var dessutom initiativtagare till Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid

Styrelse

Föreningens styrelse 2019/2020 består av:

  • Ordförande: Lena Göthberg, GIGS by Lena G
  • Vice Ordförande: Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Stena Line Group
  • Kassaförvaltare: Carl Sjöberger, Tekniklektor, Chalmers
  • Sekreterare: Christoffer Holmström, Performance Manager, Floatel International
  • Klubbmästare: Johan Brax, Chairman, Brax Shipping
  • Malin Högberg, Director Corporate Legal, The Swedish Club​
  • Alexander Broström, Speditionschef, Global Freight Solutions AB​
  • Christina Palmén, Policy Advisor Safety, Security & Environment, Svensk Sjöfart​
  • Ingela Berntson, Key Account Manager, GAC Sweden AB
  • Olle Lindmark, Tekniklektor, Föreståndare Cargo Operations Studio, Programansvarig Master programmet Maritime Management, Chalmers

Valberedningen består av Christoffer Gramming (sammankallande) och Carolina Kihlström.

Revisorer: Peter Önnheim, Önnheim & Olsson Revisionsbyrå, Per Magnus Johansson och Morten Olsson.

Stadgar:

Stadgar för Nautiska Föreningen i Göteborg

Kom i kontakt med oss