2019-08/nautiska-styrelse-2019-2020.png

Om föreningen

Affärsidé:

Nautiska föreningen engagerar människor med sjöfartsintresse genom att vara en social mötesplats där vi sprider kunskap och bygger nätverk

Målgrupp:

Yrkesverksamma inom sjöfarten

Mission:

Nautiska föreningen förmedlar kunskap och perspektiv samt bygger nätverk inom sjöfarten

Vision:

Nautiska Föreningen ska vara den naturliga arenan för alla som brinner för sjöfart

Föreningens historia

Föreningen bildades 5 juni 1869 och firar 150 årsjubileum under 2019.
Senare hälften av 1860-talet karaktäriserades av en kraftig expansionsperiod för sjöfartsnäringen i Göteborg. Behovet av en intresseförening och ett forum för diskussioner och debatt blev allt större, 1869 bildades därför Nautiska Föreningen i Göteborg. Föreningen fick tidigt ett stort inflytande och var bl a remissinstans för den svenska riksdagen i sjöfartsfrågor och styrelsen var i gamla tider engagerad som skiljenämnd i tvister, m m.

Föreningen var dessutom initiativtagare till Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Nautiska föreningen - dåtid, nutid och framtid

Styrelse

Föreningens styrelse 2019/2020 består av:

  • Ordförande: Lena Göthberg, GIGS by Lena G
  • Vice Ordförande: Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability, Stena Line Group
  • Kassaförvaltare: Carl Sjöberger, Tekniklektor, Chalmers
  • Sekreterare: Christoffer Holmström, Performance Manager, Floatel International
  • Klubbmästare: Johan Brax, Chairman, Brax Shipping
  • Malin Högberg, Director Corporate Legal, The Swedish Club​
  • Alexander Broström, Speditionschef, Global Freight Solutions AB​
  • Christina Palmén, Policy Advisor Safety, Security & Environment, Svensk Sjöfart​
  • Ingela Berntson, Key Account Manager, GAC Sweden AB
  • Olle Lindmark, Tekniklektor, Föreståndare Cargo Operations Studio, Programansvarig Master programmet Maritime Management, Chalmers

Valberedningen består av Christoffer Gramming (sammankallande) och Carolina Kihlström.

Stadgar:

Stadgar för Nautiska Föreningen i Göteborg

Kom i kontakt med oss