Stipendier

Sedan hösten 1997 har Nautiska Föreningen årligen delat ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram nya riktlinjer för stipendiet och ber att få återkomma.


Stipendiemottagare 2017 - Jonas Nyström & Alexander Gustafsson

Nautiska Föreningens stipendium 2017 tilldelas Jonas Nyström och Alexander Gustafsson som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen "Environmental strategy in the Swedish shipping industry, The drivers of becoming proactive".


Stipendiemottagare 2016 - Jhonnie Kern

Nautiska Föreningens stipendium 2016 tilldelas Jhonnie Kern som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen "Vrakborttagning i svensk rätt och Nairobikonventionen – En havererad del av den svenska sjörätten?"


Stipendiemottagare 2015 - Christoffer Holmström & Björn Jonsson

Nautiska Föreningens stipendium 2015 tilldelas Christoffer Holmström och Björn Jonsson som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen ”A study of how accomodation vessel DP simulator training courses could be improved