Stipendier

Sedan hösten 1997 delar Nautiska Föreningen årligen ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.


Stipendiemottagare 2016 - Jhonnie Kern

Nautiska Föreningens stipendium 2016 tilldelas Jhonnie Kern som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen "Vrakborttagning i svensk rätt och Nairobikonventionen – En havererad del av den svenska sjörätten?"


Stipendiemottagare 2015 - Christoffer Holmström & Björn Jonsson

Nautiska Föreningens stipendium 2015 tilldelas Christoffer Holmström och Björn Jonsson som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen ”A study of how accomodation vessel DP simulator training courses could be improved


Stipendiemottagare 2014 - Carl Sjöberger

Nautiska Föreningens stipendium 2014 tilldelas Carl Sjöberger som har gjort en studie som har resulterat i avhandlingen ”Affärsstrategisk analys av tanksjöfartsföretag