Stipendier

Sedan hösten 1997 delar Nautiska Föreningen årligen ut ett Stipendium som uppmuntran till studenter som skrivit ett bra examensarbete inom ett sjöfartsämne.


Stipendiemottagare 2015 - Björn Jonsson & Christoffer Holmström

Stipedendiet tilldelas Björn Jonsson & Christoffeer Holmström för deras intressanta Magisteruppsatts "A study of how accomodation vessel DP simulator training courses could be improved"