Stipendier

Sedan hösten 1997 har Nautiska Föreningen årligen delat ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram nya riktlinjer för stipendiet och ber att få återkomma.


Stipendiemottagare 2014 - Carl Sjöberger

Nautiska Föreningens stipendium 2014 tilldelas Carl Sjöberger som har gjort en studie som har resulterat i avhandlingen ”Affärsstrategisk analys av tanksjöfartsföretag


Stipendiemottagare 2013 - Ted Gustavsson & Erik Bråfelt

Nautiska Föreningens stipendium 2013 tilldelas Ted Gustavsson och Erik Bråfelt som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen ”USA:s tid som ledande råoljeimportör är snart förbi


Stipendiemottagare 2012 - Maria Pavasovic & Annie Formount

Nautiska Föreningens stipendium 2012 tilldelas Maria Pavasovic och Annie Formount som gjort en studie som har resulterat i uppsatsen ”The Sandy Beach: The place where ships go to rest