Stipendier

Sedan hösten 1997 har Nautiska Föreningen årligen delat ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram nya riktlinjer för stipendiet och ber att få återkomma.


Stipendiemottagare 2011 - Maria Cederbom & Helena Barknertz

Nautiska Föreningens stipendium 2011 tilldelas Maria Cederbom och Helena Barknertz som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen ”Sjö- och luftfartssabotage – En studie om svensk rättstillämpning och regler inom området


Stipendiemottagare 2010 - Louise Andreasson & Shan Liu

Nautiska Föreningens stipendium 2010 tilldelas Louise Andreasson och Shan Liu som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen ”European RoRo Short-sea Shipping – What can Ship Operators do to Unleash its Potential?


Stipendiemottagare 2009 - Malin Abenius

Nautiska Föreningens stipendium 2009 tilldelas Malin Abenius som har gjort en analys som har resulterat i uppsatsen ”Offshoreaktörer verksamma i Nordsjön – En marknadsanalys om framtiden för servicefartyg”