Stipendier

Sedan hösten 1997 har Nautiska Föreningen årligen delat ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram nya riktlinjer för stipendiet och ber att få återkomma.


Stipendiemottagare 2008 - Mats Gruvefeldt & Jens Sundqvist

Nautiska Föreningens stipendium 2008 tilldelas Mats Gruvefeldt och Jens Sundqvist som har gjort en studie som har resulterat i uppsatsen ”Submarine Rescue – Möjlig nisch med KMAR 808-ICE?”


Stipendiemottagare 2007 - Marielle Svan & Jens Sennelind

Nautiska Föreningens stipendium 2006 tilldelas Marielle Svan och Jens Sennelind som har gjort en studie på magisternivå. Detta har resulterat i uppsatsen ”Svenska teknikföretags logistik- och transportbehov


Stipendiemottagare 2006 - Nils Möller & Johan Cimbritz

Nautiska Föreningens stipendium 2006 tilldelas Nils Möller och Johan Cimbritz som gjort en analys och givit förslag. Detta har resulterat i uppsatsen ”IMO´s Performance Standards för ECDIS – ur ett användarperspektiv