Stipendier

Sedan hösten 1997 har Nautiska Föreningen årligen delat ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram nya riktlinjer för stipendiet och ber att få återkomma.


Stipendiemottagare 2005 - Emma Sandblom & Henrik Pehrson

Nautiska Föreningens stipendium 2005 tilldelas Emma Sandblom och Henrik Pehrson som har utrett ett logistiskt problem inom färjesjöfarten. Detta har resulterat i uppsatsen ”Effektiva beställningsrutiner för Stena Shopping ombord Stena Jutlandica


Stipendiemottagare 2004 - Christopher Anderberg, Jacob Ekström & Henrik Engberg

Nautiska Föreningens stipendium 2004 tilldelas Christopher Anderberg, Jacob Ekström och Henrik Engberg som har utrett sjöfartens avgiftsstruktur. Detta har resulterat i uppsatsen ”Sjöfartens avgiftsstruktur – ett konkurrensproblem?


Stipendiemottagare 2003 - Robert Olsson & Jarkko Janhunen

Nautiska Föreningens stipendium 2003 tilldelas Robert Olssonoch Jarkko Janhunen som har utrett den europeiska sjösäkerheten. Detta har resulterat i uppsatsen ”EMSA och en enhetlig europeisk sjösäkerhetsnivå – ett svenskt perspektiv med temat standardisering