Stipendier

Sedan hösten 1997 har Nautiska Föreningen årligen delat ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram nya riktlinjer för stipendiet och ber att få återkomma.


Stipendiemottagare 2002 - Olof Svenungsson

Nautiska Föreningens stipendium 2002 tilldelas Olof Svenungsson har skapat ett PC-hjälpmedel för Draft Surveys. Detta har resulterat i uppsatsen ”Utveckling av PC-applikation för Draft Survey


Stipendiemottagare 2001 - Göran Eriksson & Peter Österman

Nautiska Föreningens stipendium 2001 tilldelas Göran Eriksson och Peter Österman som har studerat aspekter på avtal och försäkringar inom ship management. Detta har resulterat i uppsatsen ”Aspekter på avtal och försäkringar inom Shipmanagement


Stipendiemottagare 2000 - Per Lindström

Nautiska Föreningens stipendium 1999 tilldelas Per Lindström som har studerat möjligheter att utföra skrovplåtsreparationer under vattenlinjen medan fartyget gör fart genom vattnet. Detta har resulterat i uppsatsen ”System Analysis of Structural Repair of Ships During Sea Going Operation