Stipendier

Sedan hösten 1997 har Nautiska Föreningen årligen delat ut ett stipendium till studenter, som en uppmuntran till fortsatta studier, i en för svensk sjöfart mycket betydelsefull fråga.

Just nu arbetar styrelsen med att ta fram nya riktlinjer för stipendiet och ber att få återkomma.


Stipendiemottagare 1999 - Bjarne Brattlund, Klas Ekström & Åsa Tivelius

Nautiska Föreningens stipendium 1999 tilldelas Bjarne Brattlund, Klas Ekström och Åsa Tivelius som har studerat bunkeroptimering och särskilt fokuserat på alla de viktiga aspekter som finns förutom själva bunkerpriset. Detta har resulterat i uppsatsen ”Bunkeroptimering – Mer än bara ett lågt bunkerpris?


Stipendiemottagare 1998 - Jarkko Janhunen & Tony Schröder

Nautiska Föreningens stipendium 1998 tilldelas Jarkko Janhunen och Tony Schröder som har studerat sjökapteners uppfattningar om sitt yrke och karriär och hur deras yrkesliv har gestaltat sig efter examen från Sjöbefälsskolan i Göteborg. Detta har resulterat i uppsatsen ”Sjökapteners yrke och karriär


Stipendiemottagare 1997 - Philip Kempe

Nautiska Föreningens stipendium 1997 tilldelas Philip Kempe som har studerat uttagningsmetoder till utbildning av sjöbefäl som resulterat i examensuppsatsen ”Psykologisk testning av fartygsbefäl

Skola: Chalmers tekniska högskola