Kalendarium

Styrelsen i Nautiska föreningen bjuder in till medlemsmöte

Nautiska föreningen organiserar fyra medlemsmöten per år - Höstmöte, Vintermöte, Årsmöte och Sommarmöte.

Vi bjuder in en expert inom det nautiska området för en inspirerande föreläsning eller så diskuterar och delar vi åsikter om aktuella nautiska frågor eller trender.

Vi ger gärna medlemmarna möjlighet att dela sina egna erfarenheter eller projekt inom det nautiska området.

Har du förslag till mötesaktivitet?

Skicka ett mail till ordföranden.

Höstmöte 20 november, 2024

Sommarmöte 27 augusti, 2024

Styrelsen i Nautiska föreningen bjuder in till sommarmöte. I år ska vi...