Årsmöte 11 maj, 2021

Styrelsen i Nautiska föreningen kallar till årsmöte den 11 maj, 2021 kl 17.30 på innergården till Transatlantics bostadshus på Kungsladugårdsgatan 105, Göteborg.

Vi väljer att ha ett fysiskt möte även i år och hoppas på bra väder. Det finns dock möjlighet att gå in under tak om vi skulle få samma väder som förra året. Vi hoppas att medlemmarna sluter upp så att vi kan genomföra ett årsmöte även i dessa tider.

Under 2020 har styrelsen tagit tillfället i akt att arbeta med det som medlemmarna kanske inte normalt ser så mycket av. Vi har digitaliserat medlemsregistret, infört nya ekonomiska rutiner och gjort en översyn av stadgarna.

Efter avslutat årsmöte kommer Britta Patriksson att dela ut Folke Patrikssons pris till kreativa krafter inom svensk sjöfart.
Stiftelsens ändamål: att främja entreprenörskap, forskning, undervisning och utbildning av (företrädesvis unga) personer som visat intresse för eller är verksamma inom svensk sjöfart.

Vi kommer att bjuda på kaffe med dopp efter avslutat möte.

VÄLKOMMEN!


Tillbaka