17 november, Höstmöte

Alternativa bränslen

Vi har bjudit in Erik Froste, rederichef Färjerederiet och Jörgen Karlsson, Head of Marine Sweden Industrial Automation, ABB att komma och prata om alternativa bränslen för Nautiska föreningens medlemmar.

Inbjudan kommer.


Tillbaka