27 november, 2018 Höstmöte (obs! nytt datum)

I år tar Nautiska föreningen pulsen på produkt tank, svensk sjöfarts paradgren

Vi har bjudit in Joakim Lund, Chief Commercial Officer, Thun Tankers, att komma och berätta om den otroliga resa som de har gjort, men även hur de tar sig an framtiden. "Erik Thun - vår väg mot hållbar sjöfart"

Dessutom kommer Lars Persson, Affärsutvecklare, teknikansvarig LNG Swedegas och berättar om den nya anläggningen som invigdes i Göteborgs Hamn nyligen.

som om inte det räcker, så har Chalmers Professional Education just startat en utbildning i LNG. Staffan Strive kommer och berättar lite om den.

Vi ska vara på Chalmers Lindholmen, Hus SAGA, Sal ALFA och vi har bjudit in studentföreningarna att delta.

Välkomna!

Här ligger inbjudan i pdf

JAG VILL BLI MEDLEM!


Tillbaka