24 april, 2018 Vårmöte

Nautiska föreningens årsmöte

Kryssa kalendern, vi har inte hunnit hit i planeringen än, men vi kan utlova spännande talare och verksamhetsplan för det kommande året!


Tillbaka