24 april, 2018 Vårmöte

Nautiska föreningens årsmöte

24 april har Nautiska Föreningen årsmöte. Efter mötesförhandlingarna, kommer vi att få lyssna på Per-Olof Arnäs, Universitetslektor, på Chalmers med inriktning på Teknikens ekonomi och organisation. Han pratar under rubriken "Transportindustrins framtid - några observationer", eller med andra ord Trendspaning i logistikens tecken.

Håll i hatten! P-O:s trendspaningar är verkligen uppskattade och brukar verkligen utmana alla delar av både hjärna & fantasi.

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet.

JAG VILL BLI MEDLEM!


Tillbaka