29 augusti, 2019 - 150 årsjubileum

Nautiska föreningen firar 150 års jubileum

Styrelsen planerar för ett jubileumsprogram med temat: Sjöfart, handel och globalisering. Ett samtal om sjöfartens betydelse för världshandeln med påföljande jubileumsmiddag. Programmet uppdateras med talare så snart programmet är klart.

Plats: Sjöräddningssällskapet, Talattagatan 24 och Långedrags Värdshus


Tillbaka