30 augusti - Sommarmöte

Familjedag på Nya Varvet

Söndagen den 30 augusti har Nautiska föreningen Sommarmöte!
Vi ska göra en guidad tur i området kring Nya Varvet, med start och mål hos Flottans Män, i deras Marinstuga, Örlogsgatan 6 och vi tänker oss en familjedag. Ha man barn med sig går de gratis - och vi tänkte bjuda på glass, så meddela hur många barn som följer med.

Det råder ju fortfarande förbud på sammankomster med över 50 deltagare så förbehåller vi oss rätten att begränsa deltagandet om så skulle behövas, vi har också en ytterligare guide som back-up, så vi kan gå i flera grupper. Tillhör du en riskgrupp, eller om du är sjuk ser vi helst att du stannar hemma, men det ansvaret ligger helt på den enskilde medlemmen.

All information om sommarmötet finns i bifogad inbjudan.

Välkommen!


Tillbaka