30 januari, 2018 Vintermöte

Vad är det nya i sjöfarten?

Vi tar tempen på de "buzzwords" som man hör lite överallt i sjöfarten just nu. Digitalisering. Autonoma fartyg. Artificiell intelligens, Block-chain.

Detta vill ni inte missa! Kryss i kalendern!

Ansök om medlemskap!!


Tillbaka