Vintermöte, 26 januari 2021

Alternativa bränslen - OBS! online möte

Vi har bjudit in Erik Froste, rederichef Färjerederiet och Jörgen Karlsson, Head of Marine Sweden Industrial Automation, ABB att komma och prata om alternativa bränslen för Nautiska föreningens medlemmar.

Den tekniska utvecklingen kring klimatneutrala bränslen är inne i ett intensivt skede, det gäller att hålla sig uppdaterad.

Färjerederiet testar och planerar att testa olika alternativ för att utvärdera hur de fungerar i den intensiva verksamheten. Detta pågår parallellt med att eldrift fortsatt införs på lindrivna och frigående färjeleder.

Detta är exempel på bränslen som testas eller utvecklas för vägfärjedrift:

  • HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja,syntetisk miljödiesel), producerad i Sverige av 100 procent förnybara råvaror som växt- och animaliska fetter.
  • Metanol och etanol
  • Miljödiesel med katalysatorer
  • Bränsleceller
  • Autonom drift

Avancerad automation kommer i grunden att förändra sjöfartsindustrin som ställer om för att bli fossilfri och mer hållbar. Marine Sweden Industrial Automation, ABB har varit med i arbetet med att elektrifiera Aurora och Tycho Brahe, världens största batteridrivna passagerarfärjor, för ForSea, vilket även har inneburit installation av specialbyggda batterier tillsammans med två däckshus med transformatorer, omvandlare och kylanläggning.

Anmäl deltagande till detta virtuella möte till helen.johansson@swedishclub.com


Tillbaka